PANAIRE

Shoqata e Artizanëve dhe Zejtareve të Shqipërisë, organizon çdo muaj një panair

ARTIZANE

Shoqata e Artizanëve dhe Zejtareve të Shqipërisë është e përbërë nga artizan të moshave dhe profesioneve të ndryshme.

PUNIME

Shoqata e Artizanëve dhe Zejtareve të Shqipërisë, pëfaqëson punimet tradicionale dhe artizanale të ç'do qyteti të Shqipërise

Në Velipojë, me ministrin Bushati dhe të rinjtë e Smile Albania në panairin e artizanëve dhe prodhuesve të traditës të qarkun Shkodër.Një surprizë e bukur për turistët që pushojnë në këtë plazh. Tradita e zonës vlen të promovohet po aq sa edhe bukuritë natyrore të saj.Festat lokale dhe aktivitetet promovuese do të vijojnë në mbarë vendin deri në fund të sezonit turistik, për të nxitur turizmin alternativ, punësimin e komunitetit dhe për të shtuar buzëqeshjet e turistëve që vizitojnë Shqipërinë.

2018