Historiku

Shoqata e Artizaneve te Punimeve Artistike te Shqiperise eshte nje shoqate e miratuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane Nr.2043, date 27.06.2007,dhe zgjedhjet e fundit te miratuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane Nr.2043/1 date 31.01.2013,me seli ne Shkoder. Shoqata e Artizaneve te Punimeve Artistike te Shqiperise eshte nje shoqate kombetare por qe kryesisht mbulon artizanatin ne Qarkun e Shkodres dhe Lezhes,pasi ne kete zone eshte e perqendruar me shume se 80% e prodhimit te artizanatit shqiptar.Shoqata drejtohet nga Inxh.Zef Gjini.Kjo eshte nje shoqate shume aktuale me nje anetaresi prej 50 artizanesh.por qe ka dhe interesimin e dhjeterave artizanesh te tjere te pa anetaresuar.Ky numer I konsiderueshem ben qe Shoqata jone te kete nje larmishmeri jo vetem anetaresh por edhe zejesh te perfaqesuara si tezgjah,punime druri,punime hekuri,filigame,qendistari etj. Shoqata nepermjet anetareve te saj ka marre pjese ne panaire,ekspozita ne te gjithe territorin e Shqiperise,si dhe ne disa vende te Europes,duke mbuluar dendurine dhe larmishmerine me te madhe  te pjesemarresve ne aktivitetet e organizuara.Duke ndjekur kete fryme,Shoqata e Artizaneve te Punimeve Artistike te Shqiperise ne Prill te vitit 2013 u anetaresua si anetarja me e re me te drejta te plota ne Dhomen Ballkanike te Bisnesit te Mesem,e mbeshtetur nga Koblensi Gjerman.Duke shftytezuar takimet e ndryshme me anetaret e 10 shteteve te tjera ballkanike,kemi bere te mundur njohjen dhe prezantimin e artizanatit shqiptar jashte kufinjve.Shoqata se bashku me stafin e saj organizon rreth 15 Panaire ne vit kryesisht ne Qarkun e Shkodres dhe Lezhes.Pjesemarrja e artizaneve eshte e nje niveli te larte duke arritur mbi 50 artizane ne panair.

 

Inxh.Zef Gjini,ka kryer shkollen e larte,Universitetin Bujqesore Kamez,ne degen e Perpunimit te drurit.Ka nje eksperience te gjate nga viti 1975 deri ne vitin 1994 si inxhinier dhe me pas si krye-inxhinier ne Ish ndermarrjen Artistike Shkoder,duke udhehequr punen e me shume sesa 2000 artizane.Gjate punes se tij ai ka punuar me shume modele te reja dhe me disenjim produktesh ne shume sektore si ne ate te drurit,arit,argjendit dhe bakrit,duke marre shume merita ne drejtim te sjelljes se risise dhe

novacionit ne produktet artizanale.Ne vitin 1994 ai krijon nje firme private “Firma Gjini” ku edhe drejton ne ditet e sotme.Firma eshte e specializuar ne prodhimin e suvenireve artizanale prej druri si dhe prodhimin e tavaneve,dyerve,shkallave druri dhe ne menyre teresisht artizanale duke punesuar gdhendes dhe piktore te specializuar.Per Shume vite ka qene manaxher i pergjithshem i Shoqates se Artizaneve te Punimeve Artistike,dhe vitin e kaluar u zgjodh nga aneteret e Shoqates si President i Shoqates se

Artizaneve te Punimeve Artistike te Shqiperise.Gjate kesaj periulle si president i shoqates ka arritur qe te dyfishoje numrin e anetareve dhe ka nenshkruar,drejtuar dhe perfunduar

me sukses disa projekte me partnere te ndryshem si me IPA,ILO,MADA,USAID etj.

 

 

2018